Polityka Prywatności

Wprowadzenie
Witamy na stronie totalcasinopl.top. Niniejsza Polityka Prywatności informuje, jak zbieramy, używamy i chronimy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych użytkowników i zapewnienia, że ich dane są bezpieczne.

Zbieranie danych osobowych
Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane o użytkownikach:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko.
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu.
 • Informacje dotyczące korzystania z naszej strony, jak historia przeglądania i preferencje.

Używanie danych osobowych
Dane zbierane na naszej stronie są używane w celu:

 • Poprawy działania i funkcjonalności strony.
 • Komunikacji marketingowej, jeżeli wyraziliście na to zgodę.
 • Analizy statystycznej zachowań i preferencji użytkowników.

Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane trzecim stronom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji naszych usług lub jeżeli wymaga tego prawo. Zawsze dbamy o to, aby dostęp do danych był ograniczony i chroniony.

Bezpieczeństwo
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

Prawa użytkowników
Użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych.
 • Usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować na tej stronie.Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt poprzez e-mail: [email protected].